Strategisch Leren in Organisaties

SLO Intro

     

Succesvolle, wendbare organisaties
Succesvolle organisaties leren sneller dan hun concurrenten; ze zijn wendbaarder en boeken mede daardoor betere resultaten. Dat is ook een uitdaging voor professionals in HRD, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, opleiding & ontwikkeling en MD. Zij zijn immers steeds vaker be-trokken bij verandering, strategieontwikkeling en innovatie.
Daarom is het van essentieel belang om deskundig(er) te worden op het terrein van Strategisch Leren in Organisaties (SLO).
Naast de kennis en beheersing van je professionele instrumenten en technieken, heb je ook strategisch inzicht nodig, en grondige kennis van de business. Alleen op die manier kun je een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van meer wendbaarheid en succes van medewerkers en je bedrijf. Want uiteindelijk telt alleen een bijdrage aan resultaatverbetering van mens en organisatie.

Learning Journey van 12 maanden
Dit programma is een eigentijdse learning journey van 12 maanden, met als onderdelen:

  • intakegesprek waarin een concreet project in je eigen organisatie wordt besproken
  • virtuele kick-off meeting
  • gerichte literatuuropgave
  • drie 3-daagse modules in de periode januari-mei 2017
  • individueel project waaraan je tussen de modules werkt en dat in het najaar kan worden uitgevoerd
  • state-of-the-art online leerplatform verzorgd door Tata Interactive Systems
  • begeleiding van je project, ook na de modules
  • nauwe betrokkenheid van je leidinggevende en/of collega’s, zodat zij vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van je project.
  • slotpresentatie van het project in je eigen organisatie; je kunt zelf bepalen welke docenten en/of mede-cursisten je hiervoor uitnodigt
  • terugkomdag in december 2017

Resultaat
Deze leergang ontwikkelt je tot relevante business partner in SLO. Je gaat structureel bijdragen aan groei, verandering en performance van mensen en van de organisatie. Je gaat ervoor zorgen dat strategisch leren in jouw organisatie vanzelfsprekend wordt.

Profiel
Je bent een ervaren HR-professional, en eventueel al werkzaam in HRD, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, opleiding & ontwikkeling, of MD. Je wilt je bijdrage aan de performance van de organisatie, en de managers en medewerkers structureel vergroten.
Om een intensief en interactief proces te garanderen, zullen niet meer dan 18 deelnemers worden toegelaten. Hierbij zal gelet worden op zo veel mogelijk diversiteit in de groep.