Werkvormen

Je eigen project centraal 
Een programma over eigentijds leren in organisaties voegt natuurlijk de daad bij het woord. Dit modulaire pro-gramma begint en eindigt dus met de praktijk van je eigen werkomgeving: je uitdagingen, projecten en prioriteiten. Tijdens het programma werk je aan een project binnen je eigen organisatie; ook tussen de modules door. Het eindresultaat is een zo concreet mogelijk plan dat na afloop in gang kan worden gezet.
Tussen de modules is er begeleiding door ervaren praktijk¬mensen en ondersteunt het online leerplatform de uitwis-seling van informatie en ervaringen. Het platform biedt ook de mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke opdrachten en aan serious games deel te nemen.

Werkvormen 
Het programma bestaat uit een serie verschillende werk¬vormen, formats en invalshoeken; net zo gevarieerd als het werk in SLO zelf:

  • praktijkcases van bedrijven
  • presentaties van wetenschappers en practitioners 
  • feedback van andere deelnemers, docenten en gastprekers 
  • actieve betrokkenheid van je collega’s en/of leidinggevende 
  • begeleiding van je project door ervaren praktijkmensen 
  • elk dagdeel heeft de vorm van een workshop met de input van één expert en intensieve bespreking van zijn/haar bijdrage in relatie tot de individuele praktijkprojecten van de deelnemers