Rendement L.O.L. voor organisatie

Organisaties ontwikkelen via hun deelnemers een gestructureerde methode voor de aanpak van lastige verandervragen. Daarom adviseren we deelname in koppels van twee.
Twostar1
Drie voorbeelden

De deelnemer is manager in een oplossingsgerichte omgeving waar men veranderingen projectmatig aanpakt. Zij zoekt hiervoor een alternatief en werkt tijdens de leergang  aan cultuurverandering en innovatie in haar eigen team. Ze zoekt in de wetenschappelijke literatuur naar onderzoek over de effectiviteit van veranderaanpakken en leert daarmee te reviewen wat er in haar eigen organisatie lukt en wat niet, en waarom. De collega's in het MT willen van haar leren en zij organiseert bijeenkomsten waarin ze haar collega’s meeneemt in deze nieuwe werkwijze en wat dat voor haar team betekent. Gezamenlijk ontdekken zij nieuwe manier om veranderingen in hun organisatie aan te pakken.

In deze organisatie is vier jaar geleden gekozen voor het concept van gespreid leiderschap. Als onbedoeld gevolg zijn allerlei eilandjes ontstaan. Zijn de premissen voor dit concept wel voldoende aanwezig? Wat is daarover in de theorie bekend? Welke interventies moet je kiezen zonder weer terug te gaan naar bureaucratische beheersing? De HR-manager brengt het vraagstuk in de leergang Onderzoekend leiderschap in en helpt haar eigen organisatie de verdere ontwikkeling van leiderschap vorm te geven. Zij zien de leergang als een eerste stap in het opzetten van een promotieonderzoek op dit thema.

Terugkijkend op een crisis met veel negatieve publiciteit en politiek gedoe vraagt een lid van het managementteam zich af waarom hij de 'soft signals' uit de eigen organisatie niet heeft opgemerkt. Is daar iets over bekend uit onderzoek? Zijn er interventiestrategieën die de onderstromen omvatten? Hoe zou je die inzichten kunnen incorporeren in jouw rol? Het managementteam heeft geen behoefte aan consultants-trucs en vraagt aan de intern programmamanager om te onderzoeken hoe je in eigen organisatie actieonderzoek kan doen naar dit vraagstuk.

 Twostar2