Leerdoelen

1. Het integreren van geavanceerde theorieën over leiderschap in jouw acties en reflecties.
2. Uitvinden hoe goed jij en de mensen om je heen de routines van wendbaarheid beheersen: strategievorming, waarnemen, testen en implementeren.
3. Het toepassen van de zachte kunst van het vragen in plaats van het vertellen in uw onderzoek.
4. Vertrouwd raken met state-of-the-art concepten op het gebied van actieonderzoek.
5. Competent worden in het ontwerpen en het leiden van een gezamenlijke onderzoek in uw werkomgeving.
6. Het conceptualiseren van betekenisvolle resultaten.