Introductiebijeenkomst: 17 januari 2017

Leadership1

In april 2017 start de VU School of Management met de leergang ‘Onderzoekend Leiderschap’. In deze leergang brengen de deelnemers praktijk en wetenschap bij elkaar door dieperliggende problemen in hun werkomgeving in kaart te brengen, te experimenteren met andere aanpakken, daar wetenschappelijke literatuur bij te zoeken en toponderzoekers te consulteren bij het reflecteren op die experimenten.

Daardoor ontwikkelen de deelnemers zelf kennis die bruikbaar is om venijnige problemen hanteerbaar te maken en de ontwikkelingsaanpak van hun organisatie van een systematiek te voorzien. Dit type onderzoek heet 'action research' of praktijkonderzoek.

Ons kernteam bestaat uit mensen die veel ervaring hebben met pendelen tussen theorie en praktijk en met vervlechten van ontwikkel- en onderzoekswerk. De laatste paar jaar onderzochten we vooral hoe we dat doen. We ontwikkelden enkele modellen om pendelen tussen en vervlechten van praktijk en theorie beter te doen. Deze modellen staan centraal in de leergang en helpen de deelnemers om meer, vaker en effectiever heen en weer te gaan tussen het leidinggeven aan organisatie-ontwikkelwerk - hun hoofdtaak - en het onderzoekswerk dat dit ontwikkelwerk verdiept en verstevigt.

We zien de vraag naar dit pendelen toenemen: een grotere stroom organisatieprofessionals slaat de weg naar een (promotie)onderzoek in en onderzoekers werken in toenemende mate aan meer verbinding met de praktijk van organisaties. Daarnaast zien we een toenemende behoefte in organisaties naar een theoretische gefundeerde aanpak van organisatieontwikkeling.

Op 1 november hebben we een eerste infobijeenkomst met 11 belangstellenden gehouden en de eerste aanmeldingen zijn binnen. Voor mensen die pas later over de leergang hebben gehoord organiseren we dinsdag 17 januari een tweede informatiebijeenkomst.

In de brochure vind je informatie over ons ontwerp voor deze leergang. Wij denken dat deze leergang past bij jouw profiel en nodigen je graag uit voor deze tweede oriënterende bespreking aan de Vrije Universiteit. Zie voor details over tijd en plaats de gegevens onderaan deze pagina.

Wij delen dan met je de opzet, inhoud en leerproces van deze leergang en krijgen graag van jou input om ons te helpen de doelgroep – en zijn behoeften en mogelijkheden - scherper in beeld te krijgen. We willen daarbij het volgende verkennen:

  • Wat zou deze leergang aan jouw praktijk kunnen toevoegen?
  • Welk vraagstuk overweeg je te onderzoeken – als je zou deelnemen? 
  • Welke collega’s overweeg je daarbij te betrekken?
  • Welke condities zou je intern moeten afspreken om de toegevoegde waarde realiseerbaar te maken?

Laat me weten of je 17 januari meedoet: g.j.schuiling@vu.nl


Praktische informatie

Datum: 17 januari, van 17.00 tot 19.00. Binnenlopen vanaf 16.30.

Plaats: HG-1D08 Forum 3, op de 1e verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

We zorgen voor een lichte maaltijd.