Actieonderzoek voor veranderaars

Introductie
Deze leergang is voor organisatieveranderaars die onderzoek willen doen ter versterking van hun interventies. En voor onderzoekers die interventies willen doen ter versterking van hun onderzoek.

  • Veranderaars die de eigen praktijk een wezenlijke stap verder willen brengen en zelf iets toe willen voegen aan hun vak;
  • PhD-studenten die actieonderzoek willen inzetten als methodologie.
De leergang ondersteunt je op een onderzoekende manier te werken aan een complex en rommelig verandervraagstuk. Daarbij observaties te verzamelen over hoe je interventies uitpakken. Literatuurstudie te doen naar wat uit onderzoek al bekend is, en welke theorie daarbij in discussie is. Samen met praktijkmensen een onderzoeksgroep te vormen. En dan geduldig, inclusief en creatief een dialoog op gang te brengen tussen je observaties en relevante theorieën. Om zo de handelingstheorie van onderzoekend interveniëren een stap verder te helpen.

In de leergang ondersteunen we je een onderzoek te ontwerpen en te leiden. Je bepaalt zelf de inhoud van je onderzoek.

De leergang bestaat uit drie modules:
  1. Actieonderzoek in de praktijk;
  2. Reflectief onderzoek;
  3. Onderzoeken van handelingstheorie.
Je kunt aan elke module separaat deelnemen.