Symposium “Het ongezegde in de boardroom”, 4 oktober 2018

 Wenteltrap
Datum: 4 oktober 2018
Tijd: 16:00 – 19:00
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

De invloed van het ongezegde op de besluitvorming in de boardroom

Hoe komt het dat slimme boardleden, ondersteund door slimme adviseurs en managers, toch slechte beslissingen nemen?

In het onderzoek van Marilieke Engbers, ABRI promovenda en hoofddocent aan de controllersopleiding, over de invloed van het ongezegde op de besluitvorming in boards staat deze vraag centraal.

Marilieke Engbers heeft het afgelopen jaar in het kader van haar promotieonderzoek bij een 17-tal Raden van Commissarissen (RvC's) intensief onderzoek gedaan naar de invloed van het ongezegde op de besluitvorming in de boardroom. Prof. dr. Erik van de Loo (TIAS/ INSEAD), Prof. dr. Jaap Winter (VU, INSEAD) en Prof. dr. S. Khapova (VU) zijn nauw betrokken bij dit onderzoek.

Uit het promotieonderzoek is gebleken dat:

  • onbedoeld en onbewust veel ongezegd blijft;
  • een RvC gemakkelijk in ‘de spiraal van het ongezegde’ terecht kan komen;
  • het ongezegde, een indicator is voor het onvermogen om te gaan met diversiteit in denken;
  • dit onvermogen leidt tot twee cognitieve board strategieën die voorkomen dat de diversiteit in denken in de RvC onvoldoende benut wordt;
  • de impliciete en verschillend geïnterpreteerde governance regels, die onbedoeld legitimeren dat veel ongezegd kan blijven, niet ter discussie worden gesteld.

Op donderdag 4 oktober van (16.30 -19.00 uur) zal Marilieke Engbers aan een publiek van geïnteresseerde toezichthouders, bestuurders, onderzoekers, adviseurs en financiële professionals, de opzienbarende resultaten van het onderzoek over het ongezegde in de boardroom presenteren.

In een interactieve presentatie waarbij toehoorders ook reflecteren op wat ze zelf denken maar niet zeggen worden de conclusies uit het onderzoek toegelicht.

Voor een snack zal worden gezorgd.

Wat denkt ù dat de invloed is van het ongezegde op de besluitvorming in RvC’s?

Het symposium vindt plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit  Amsterdam aan de Boelelaan 1105.
U kunt zich inschrijven voor dit evenement via het inschrijfformulier.

Programma
Inloop: 16:00
Presentatie en dialoog: 16:30 –19:00

Kosten
Kosten zijn €300 inclusief snack.